WERELDBURGERSCHAP
cursussen - trainingen - conferenties

Landgerichte acculturatie

Doel

Het doel van de training is om bij te dragen aan een goede voorbereiding op de uitzending. De medewerker en zijn/haar partner maken kennis met en kunnen zich een voorstelling maken van het land waar ze binnenkort naar toe verhuizen. Ze krijgen tips mee hoe om te gaan met de impact van een verhuizing naar het buitenland. De training focust op wonen en leven in de nieuwe cultuur, voornamelijk in de privésfeer. Dit draagt positief bij aan het rendement van de uitgezonden medewerker die zijn/haar nieuwe functie kan opstarten wetende dat het thuisfront zich redt. De uitgezonden medewerker kan zich focussen op de nieuwe taken en de omgeving in zowel de werk- als privésituatie, de partner heeft handvatten om te settelen en kwartier te maken in de nieuwe woon- en leefomgeving.

Ochtendprogramma

In de ochtend, van 10.00 uur tot 13.00 uur, besteedt de trainer samen met de deelnemer(s) aandacht aan:
– de betekenis van het vertrek uit Nederland voor de uitzending
– de opstartfase op de plaats van bestemming
– de gewenning aan het leven in een andere culturele context en aan inzicht in omgang met cultuurverschillen
– verschillen in positie tussen partner en medewerker (contractant)
Dit gebeurt vooral praktisch en concreet. Deelnemers worden actief bij de training betrokken om er zoveel mogelijk maatwerk van te maken.

Lunch

Van 13.00 uur tot 14.00 uur is de lunchpauze

Middagprogramma

In de middag, van 14.00 uur tot 16.00 uur, zal een landendeskundige vragen van de deelnemer(s) over het leven, wonen en werken in de specifieke standplaats beantwoorden en zoveel mogelijk praktische informatie met de deelnemer(s) delen.
Daarna kan er nog kort aandacht besteed worden aan onderwerpen die de deelnemers naar voren brengen.

Evaluatie en Afsluiting

Aan het eind van de training vullen de deelnemers een evaluatieformulier in en om 17.00 uur wordt de training afgesloten.