WERELDBURGERSCHAP
cursussen - trainingen - conferenties

Omgaan met cultuurverschillen

Vertrek voor langere tijd naar het buitenland impliceert voor de betrokkenen een aantal ingrijpende veranderingen op persoonlijk en maatschappelijk gebied. De tweedaagse training “Omgaan met cultuurverschillen” biedt aan de deelnemers een helder inzicht in de mechanismes die hierbij een rol spelen zowel bij de vertrekkende expat als bij de betrokkenen in de nieuwe sociale omgeving van de expat. De training maakt gebruik van enkele theoretische modellen, maar wordt  echter vooral praktisch en concreet ingevuld. De deelnemers bouwen inzicht op en krijgen handvaten aangereikt om  veranderingen in de nieuwe omgeving  te kunnen begrijpen en hanteren.

Deelnemers: iedereen die geïnteresseerd is in omgaan met cultuurverschillen

Max. 12 personen per training

Duur: 2 dagen