WERELDBURGERSCHAP
cursussen - trainingen - conferenties

Debriefing na terugkeer

Waarom?

Na verblijf in het buitenland is het voor mensen soms lastig hun draai weer te vinden. Dit geldt zowel binnen hun sociale omgeving als hun werkomgeving. Het debriefingsprogramma van Kontakt der Kontinenten Training & Advies geeft recent teruggekeerden uit het buitenland de mogelijkheid hun ervaringen te delen en/of ingrijpende gebeurtenissen te verwerken.

Voor wie?

Voor mensen die in het kader van Internationale Samenwerking, studie, bedrijfsleven of overheidsinstellingen in het buitenland hebben gewerkt en recent zijn teruggekeerd.

Inhoud

Individueel debriefingsgesprek

Tijdens dit gesprek kunt u met een deskundige terugblikken op de gevoelsmatige (emotionele) indrukken van uw verblijf in het buitenland. Het individuele debriefingsgesprek biedt u de mogelijkheid na te gaan of uw ervaringen en daarbij behorende gevoelens voldoende aandacht krijgen en verwerkt worden.

Groepsdebriefing

Het kan voorkomen dat deskundigen in groepsverband worden uitgezonden. Men heeft dan bijvoorbeeld dezelfde taak, uitzendtermijn en standplaats. In zo’n geval kan een debriefing in groepsverband plaatsvinden, waarbij de deelnemers – onder deskundige begeleiding – de gevoelens over de uitzending en thuiskomst kunnen delen met oud-collega’s en teamleden.