WERELDBURGERSCHAP
cursussen - trainingen - conferenties

Ontwikkelingssamenwerking in historisch perspectief

De tweedaagse training “Ontwikkelingssamenwerking in historisch perspectief” biedt aan de deelnemers een helder inzicht in hoe de sector van ontwikkelingssamenwerking over de afgelopen 60 jaar een ingrijpende ontwikkeling heeft doorgemaakt in menig opzicht. De training gaat in op de rollen en verantwoordelijkheidsverdeling van donoren en ontvangende partijen,  op  methodieken  en vormgeving van projecten en programma’s, op financieringsmodaliteiten, op internationale geopolitieke ontwik- kelingen en op de resultaten die in de loop van de afgelopen 60 jaar geboekt zijn binnen de sector.

Deelnemers: iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van ontwikkelingssamenwerking

Max. 8 personen per training

Duur: 2 dagen