WERELDBURGERSCHAP
cursussen - trainingen - conferenties

Organisatieversterking

Voor particuliere initiatieven (PI’s) en NGO’s  die werkzaam zijn op het terrein van ontwikkelings- samenwerking  is het niet altijd gemakkelijk om tot een effectief en efficiënt werkende organisatie te komen.  Het herijken van doelstellingen en beleid is binnen elke organisatie regelmatig nodig, we leven immers in een snel  veranderende samenleving. Het kan soms nodig en nuttig zijn om een pas op de plaats te maken om te zien of de organisatie nog steeds op de juiste weg is.

Deze maatwerktraining wordt samen met de deelnemers en hun organisaties ingevuld.

Deelnemers: medewerkers van PI’s  en NGO’s binnen de sector van ontwikkelingssamenwerking

Max. 8 personen per training

Duur: 2 dagen