WERELDBURGERSCHAP
cursussen - trainingen - conferenties

OVER ONS

Kontakt der Kontinenten is een ontmoetingsplaats voor wereldburgers. Iedereen is welkom, ongeacht afkomst, denkwijze of religie. Kontakt der Kontinenten Training & Advies verzorgt in het kader van wereldburgerschap cursussen, trainingen en conferenties. De doelstelling is om mensen te interesseren voor mondiale vraagstukken, hen bewust te maken van hun wereldburgerschap en om hen te bewegen een bijdrage te leveren aan een meer duurzame en rechtvaardige samenleving.

Meer weten over Kontakt der Kontinenten? Lees het boekje De Wereld in Huis – het verhaal van Kontakt der Kontinenten

De niet gesloten cirkel van het logo visualiseert de wereld, het open karakter van de organisatie en gastvrijheid voor alle wereldburgers. De bladeren kenmerken de unieke en bosrijke ligging. Zeven bladeren uit zeven werelddelen, in de huidskleuren van de mens.

Geschiedenis

Kontakt der Kontinenten is in 1961 ontstaan uit het vroegere Missiehuis Sint Jan. Het missiehuis was van 1924 tot 1960 een klein-seminarie van de missiecongregatie SVD (Societas Verbi Divini – Gezelschap van het Goddelijk Woord). Jongens begonnen intern hun gymnasiale studie in het kader van vorming en opleiding tot priester-missionaris. Van hen sloten er 135 hun vorming af met filosofisch-theologische studies en de priesterwijding. Een groot deel werd als missionaris uitgezonden naar verschillende continenten. Het wapen van de SVD is nog te zien bij het trappenhuis in de hal. In 1961 werd het gymnasium samengevoegd met dat in Deurne en nam een aantal paters het initiatief tot de oprichting van Stichting Kontakt der Kontinenten, met als doel het geven van trainingen (bijscholing voor missionarissen op verlof en mondiale vorming voor middelbaar onderwijs en HBO).

In 1989 kocht de Stichting Kontakt der Kontinenten het gehele gebouw inclusief het omliggende terrein. Na diverse renovaties en uitbreidingen diende zich in 1999 een nieuwe uitdaging aan. Het slotklooster Cenakel, bewoond door de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding, kwam vrij. De zusters, inmiddels gering in aantal, konden het grote gebouw niet meer beheren, verlieten het gebouw en zetten elders de traditie voort. In 2000 heeft Kontakt der Kontinenten de poorten van Klooster Cenakel geopend.
Vandaag de dag bestaat Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten uit deze beide unieke gebouwen.