WERELDBURGERSCHAP
cursussen - trainingen - conferenties

Voorbereiding op uitzending

De training  “Voorbereiding op uitzending” is een maatwerktraining voor deelnemers die voor langere tijd naar het buitenland worden uitgezonden.  In nauw overleg met de deelnemers en hun organisaties wordt het programma vastgesteld. De training besteedt aandacht  aan culturele aspecten, aan het omgaan met verwachte cultuurverschillen, maar ook aan de rol en positie, gedrag en houding van de expat. Ook kan aandacht besteed worden aan de specifieke politieke en maatschappelijke context van het land van bestemming. Specifieke aandacht kan worden besteed aan de positie van de expat-partner en aan de gezinscontext.

Deelnemers: iedereen die geïnteresseerd is in een adequate voorbereiding op uitzending

Max. 8  personen per training

Duur: 3 dagen